Az ADSL szolgáltatás minőségét és az Előfizető által elérhető sebességet befolyásoló tényezők

 

 

Mivel az ADSL szolgáltatással elérhető sebesség nagymértékben függ az adott Szolgáltatás Hozzáférési Pontra (SZHP) jellemző műszaki paraméterektől, és e paraméterek csak a szolgáltatás megkezdése után mérhetők le pontosan, ezért az alábbiakban összefoglaljuk a sebességet befolyásoló műszaki tényezőket (II. pont). Mindemellett ismertetjük azokat a műszaki tényezőket is, amelyek -- az internet hálózat általános jellemzőiből következően - befolyásolják az egy adott hálózatszakaszon elérhető sebességet (III. pont).

 

 

 

I. Meghatározások

 

ADSL Modem: A felhasználó számítógépének, vagy számítógép-hálózatának az internetre történő csatlakozását lehetővé tevő eszköz.

 

DSLAM (Digital Subsriber Line Access Multiplexer): egy olyan a távközlési alaphálózatban a szolgáltatói oldalon helyet foglaló eszköz, mely összegyűjti a vezetékes telefonvonalakra illesztett ADSL-modemektől érkező adatcsomagokat, és továbbítja azokat az alaphálózati szolgáltató további adatkezelő berendezéseihez. Egy-egy DSLAM több előfizető ADSL modemjének kezelésére képes.

 

SZHP (Szolgáltatás Hozzáférési Pont): Az előfizető birtokában levő érpárra illesztett jelelosztón (splitteren) megtalálható RJ-45 szabványú illesztő pont, amely ponttól az ADSL jel továbbvitele és esetleges elosztása az előfizető feladata. Azon előfizetők esetében, akik az internet-szolgáltató tulajdonában levő és/vagy felügyelete alatt álló ADSL-Modemmel vagy más - ADSL-Modemet is tartalmazó - integrált eszközzel rendelkeznek, az SZHP ezen eszköz kimeneti pontja(i)

 

Internet forgalom kicserélő-központ (IX): Az előfizető internet-szolgáltatójától a többi magyarországi internet-szolgáltató által üzemeltetett szerverek felé irányuló forgalom irányító és továbbító központja.

 

Alaphálózat: Az internet szolgáltatás nyújtásához szükséges távközlési infrastruktúra, amelynek határa az alaphálózati szolgáltató hálózatának határa.

 

Minimum (garantált) sebesség: Az internet-szolgáltató által meghatározott, az alaphálózati szolgáltató hálózatára vonatkozó, az internet-szolgáltató által minden körülmények között vállalt le- illetve fel-töltési sebesség. A sebesség konkrét értéke a díjcsomagok adatainál kerül meghatározásra és közlésre.

 

 


 

II. Az alaphálózat jellemzőitől függő tényezők

 

 

1.      Az SZHP és a DSLAM közötti fizikai távolság

 

Ez a távolság semmiképpen nem azonos az SZHP és az adott internet-előfizetőt kiszolgáló telefonközpont között légvonalban mért távolsággal, mivel a távközlési alaphálózat kábeleinek elhelyezkedését számos törvényi és műszaki feltétel befolyásolja. Ebből eredően a távközlési alaphálózat fizikai hálózati topológiáját csak e hálózat üzemeltetője ismeri, így az SZHP és a DSLAM közötti valóságos fizikai távolságot is csak ő képes meghatározni

 

A fizikai távolság és az elméletileg elérhető maximális sebesség összefüggését az alábbi táblázat tartalmazza:

 

 

Elméleti sebesség

Távolság

Szabvány

1 Megabit

6700 méter

ADSL

2 megabit

4800 méter

ADSL

4 megabit

3900 méter

ADSL

8 megabit

2700 méter

ADSL

18 megabit

1900 méter

ADSL2+

 

 

2.      Az előfizetői hurok kábeleinek minősége

 

A DSLAM és az SZHP közötti kábel-érpár (előfizetői hurok) minősége (az érpár átmérője, valamint az adott érpárra jellemző hurokellenállás mértéke) is nagyban befolyásolja az adott SZHP-n elérhető sebességet. A sebesség konkrét értéke az ADS-Modem hálózatra kapcsolódásakor a DSLAM-mal való szinkronizálási folyamat során határozódik meg. Ezen szinkronizálási folyamat végeredménye az a legnagyobb sebesség, amely képes a szabványoknak megfelelő hibaarányú stabil kapcsolat fenntartására.

 

 

3.      Az egy DSLAM-ra kötött előfizetők száma

 

Egy DSLAM teljes adatátviteli kapacitása az eszköz típusától és kihasználtságától függ. Ez a kapacitás az adott DSLAM-ba bekötött és éppen aktív felhasználók között oly módon oszlik meg, hogy egyetlen felhasználó sem tudja túllépni az előfizetésében meghatározott maximális sebességet, de a DSLAM kihasználtságából eredően elméletileg megtörténhet az, hogy egy adott pillanatban kapacitáshiány miatt csökken az adott SZHP sebessége.

 

4.      Az adott DSLAM és az IX közötti összeköttetés sávszélessége

 

Az itt fellépő sávszélesség hiány elméletileg korlátozhatja a felhasználó által elérhető maximális sebességet.
III. Egy adott internet-szolgáltatás elérési sebességét befolyásoló tényezők

 

Mivel az internet hálózatok sokaságából épül fel, így egy tetszőleges helyen levő internet szolgáltatás (webszerver) elérési sebességét semmilyen módon nem lehet meghatározni. Ez a sebesség számos tényezőtől függ, amelyek közül a legfontosabbak:

 

Ø      A felhasználó saját internet-szolgáltatójának hálózatát aktívan használó előfizetők lekötött sávszélesség mértéke

Ø      Magyarországi internet-szolgáltatás elérése esetén: a felhasználó saját internet-szolgáltatója és a magyarországi IX közötti összeköttetést éppen használók által elhasznált sávszélesség mértéke

Ø      Külföldi internet-szolgáltatás elérése esetén: a felhasználó saját internet-szolgáltatójának rendelkezésére álló külföldi sávszélesség értéke és az adott összeköttetést aktívan használó előfizetők által lekötött sávszélesség mértéke.

Ø      A felhasználó által elérni kíván internet-szolgáltatást, az internet gerinchálózatba bekötő összeköttetés sávszélessége. Ez a sávszélesség adat jelentősen befolyásolhatja az adott szolgáltatás elérési sebességét. Ugyanis: amennyiben az adott szolgáltatást kiszolgáló összeköttetés sebessége például 4 Mbit/másodperc (amelyen egyébként az adott szerver összes aktív felhasználója osztozik), akkor ennél nagyobb sebesség elérésére senki nem képes

 

 

IV. Az előfizető rendelkezésére álló sebesség mérésének módja

 

A sebességmérésre szolgáló tesztszerver az alaphálózati szolgáltató hálózatán belül, található. Ez által a mért sebesség az alaphálózati szolgáltató által biztosított hozzáférés minőségét és az alaphálózati szolgáltató hálózatának terheltségét mutatja, függetlenül az Internet pillanatnyi terhelésétől. Ez a lehetőség csak azon előfizetők számára áll rendel-kezésre, akiknél az alaphálózati szolgáltató a Magyar Telekom NyRt. vagy az Invitel Zrt.

 

1.      A mérés módja azon előfizetők esetében, ahol az alaphálózati szolgáltató a Magyar Telekom NyRt:

ˇ        A tesztszerver eléréséhez az alábbi paraméterekkel kell ADSL kapcsolatot létesíteni:

o        Felhasználónév: adsl@test

o        Jelszó: test

ˇ        A tesztalkalmazást az internet böngésző segítségével lehet elindítani. A cím mezőbe az alkalmazás IP címét a következő módon kell beírni: http://192.168.9.1

 

ˇ        A mérés menete:

o       A menüből az „ADSL sebességteszt" menüpontra kell kattintani

o       A legördülő menüből, ki kell választani, hogy letöltési sebességét mekkora adatcsomagon szeretné tesztelni, ha nagyobb méretet választ, pontosabb eredményt kap.

1.  A "Teszt indítása" gombra kattintva elindul a mérés. Kérjük, hogy a folyamatot ne szakítsa meg, várja végig a letöltést.

o       A letöltést követően a tesztelheti az első lépésben kiválasztott adatcsomag feltöltési sebességét ez esetben is a „Teszt indítása" gombbal indítható a teszt második része.

ˇ        A mérés vége után a teszteredmények egy táblázatban jelennek meg.

 

2.      A mérés módja azon előfizetők esetében, ahol az alaphálózati szolgáltató az Invitel ZRt:

 

A mérés az http://helpdesk.invitel.hu/speed/meres.html oldalon megtalálható „Mérés ADSL / Béreltvonal" menüpontra történő kattintással indul. A mérés egyfázisú és nem paraméterezhető. Eredményét egy összefoglaló táblázat mutatja meg.

 

 

V. Az előfizető rendelkezésére álló sebesség garanciái

 

1.      Az alaphálózati-szolgáltató hálózatára sebesség garanciái

 

A szolgáltatás legkisebb elfogadható sebessége a díjcsomagnál megadott minimum (garantált) sebesség érték, a legnagyobb sebesség pedig a díjcsomagnál meghatározott maximális sebesség érték.

 

2.      Az alaphálózati szolgáltató hálózatának határától az előfizető által elérni kívánt internet-szolgáltatásig terjedő szakaszra

 

Az alaphálózati szolgáltató hálózatának határától az adott internet szolgáltatás szerveréig felépülő összeköttetés minősége és egyéb jellemzői - és ebből következően a sebességcsökkenésének mértéke - az internet hálózati alapjellemzőiből következően a jelenlegi technológiai viszonyok mellett nem meghatározhatóak.

 

 

VI. A sebességmérés és a mért sebességgel kapcsolatos reklamáció módja

 

Az internet-szolgáltató a szolgáltatás sebességét csak az alaphálózati szolgáltató hálózatára és csak a díjcsomagnál meghatározott garantált sebesség határig tudja szavatolni. Sebességgel kapcsolatos panasz benyújtása kizárólag a tesztszerver segítségével lefolytatott mérésekről készített statisztika egyedi azonosítójának megadása esetén érvényes.

 

1.      Az előfizető által mért sebesség állandóságával kapcsolatos igény elutasítása

 

Mivel az előfizető által ténylegesen elérhető sebesség a III. pontban leírt körülmények összességéből, valamint az internet-technológia általános természetéből következően folyamatosan változik, ezért az előfizető által választott díjcsomag maximális sebessége és az egy adott pillanatban elért sebesség közötti állandó viszonyszám, vagy a sebességeltérés állandó mértéke nem határozható meg.

 

2.      Eljárás a minimum (garantált) sebességnél alacsonyabb sebesség adat esetén 

 

Abban az esetben a tesztszerver segítségével mért le- vagy feltöltési sebesség legalább három alkalommal nem éri el a díjcsomagban meghatározott garantált (minimum) sebességértéket (egy-egy mérés között legalább 10 percnek el kell telnie) és a Szolgáltató a II. pontban leírtak miatt nem képes a hibát elhárítani, akkor a Szolgáltató köteles olyan díjcsomagot felajánlani az Előfizetőnek, melynek minőségi mutatóit képes teljesíteni. Az esetleges időtartam-vállalás ideje alatt Előfizető köteles a felajánlott díjcsomagot elfogadni.